All tagged sociale media

21 lessen voor de 21ste eeuw - Yuval Noah Harari

Volgens sommige joodse wijsgeren – en ook hier is Harari aan het woord – verwijst het beroemde gebod ‘heb uw naasten lief als uzelf’ alleen naar joden en is er geen enkel gebod dat zegt dat je gojim lief moet hebben. En zo zijn er ook veel rabbijnen die verkondigen dat het leven van een jood meer waard is dan het leven van een niet-jood. Maar hoe het ook zij, noch de bijbel, noch de koran, noch de talmoed is op enigerlei wijze de exclusieve bron van de menselijke moraal. Recensie door Enno Nuy.

Het digitale proletariaat - Hans Schnitzler

De Nederlandse filosoof Hans Schnitzler toont aan hoe de fabrieksarbeiders van vroeger vervangen zijn door informatieverwerkers, grootindustriëlen door grootdatabezitters, machines door megaservers, de industrialisering van de arbeid door de industrialisering van de geest, lichamelijke uitputting door geestelijke uitputting. ‘De digitale proletariër is een mens van wie het hele bewustzijn – zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën, tot koopwaar is gereduceerd,’ zo schrijft hij. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Kleine filosofie van de digitale onthouding - Hans Schnitzler

Dat we met zijn allen zwaar verslaafd zijn aan onze tablet of smartphone is zeker geen nieuws meer. Daarom heeft de auteur Hans Schnitzler verschillende testen met meer dan honderd studenten gedaan om uit te zoeken wat er gebeurt als men zich minstens een week afsluit van het elektronisch/digitaal gebeuren en terug gewoon, of eerder normaal rondloopt in de analoge wereld. Via vragenlijsten en diepte-interviews kon hij heel wat boeiende lessen trekken uit deze “onthoudingsoefening”. Recensie door Mark Bienstman.

Ik lieg, dus ik ben - Stine Jensen

Volgens onderzoek liegt iedereen gemiddeld tien keer per dag. Dat lijkt vreemd maar als je grondig nadenkt over wat je op een doordeweekse dag allemaal zegt en doet, hoe je praat tegenover je vrienden en vooral tegenover je geliefde, dan zal je snel merken dat liegen een ‘normaal’ onderdeel is geworden van onze manier van communiceren. Sterker nog, liegen is volgens Jensen noodzakelijk voor je identiteitsontwikkeling en zonder de kunst van het liegen is er geen fatsoenlijke samenleving mogelijk. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Ethiek van de digitale media - Marcel Becker

Bepaalt de mens hoe hij omgaat met techniek of bepaalt de techniek het handelen van de mens? Dit is de vraag die Marcel Becker stelt. Het is de gekende tegenstelling tussen het instrumentalisme en het technologisch determinisme. Intuïtief zouden we opteren voor het eerste, maar de massale opkomst van de digitale media geven voeding aan de tweede visie. En dat kan problematisch zijn, want ‘technologie die de keuzes voor mensen maakt, leidt tot verzwakking van het morele besef,’ aldus Becker. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Democratie en privacy - Philippe De Backer

Als we vandaag van onze kinderen actieve burgers willen maken, dan zullen we ze ook moeten aanleren hoe ze kritische burgers moeten zijn op het internet. Dat betekent dat ze moeten beseffen dat wat ze over zichzelf vrijgeven op het internet en de sociale media kan gebruikt worden om hen op een specifieke manier te beïnvloeden. Enkel kritische burgers kunnen immers actieve burgers zijn. Als we het echt menen met burgerschap op school, zal omgaan met online privacy daar een onderdeel van moeten zijn.