All tagged uitkeringen

Stad van willen en kunnen - Axel Polis

Het is vandaag één jaar geleden dat ik aan de slag ging als ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW. Met 10.507 klanten behoort armoede in Antwerpen jammer genoeg nog steeds niet tot het verleden. En dan hebben we het enkel over armoede die op de radar van het OCMW verschijnt. Decennialang socialistisch beleid, vooral gericht op uitkeringen, bracht geen remedie. Anderzijds blijkt de doorgeschoten ‘voor-wat-hoort-wat-doctrine’ het ook altijd bij het rechte eind te hebben. Ik pleit als liberaal voor een andere aanpak.