All tagged verzet

Verzet en rede in tijden van nepnieuws - Susan Neiman

Moeten we pessimist worden en ons bij deze gang van zaken neerleggen? Niet volgens de auteur. Maar, we mogen niet de fout maken alles te willen weerleggen enkel met de rede. Want voor veel mensen en zelfs heel wat denkers, is de rede (het harde, droge, wetenschappelijk argument) het wapen om bestaande machtsverhoudingen of eigenbelang te beschermen. Wij moeten vooral meer inzetten op waarden en idealen. En ons vooral niet laten afschrikken door de klassieke dooddoeners. Recensie door Mark Bienstman.

De witte Roos - Inge Scholl

De meest gekende verzetsdaad tegen Hitler was die van Von Stauffenberg die in juli 1944 een mislukte aanslag pleegde op de Führer. Een moedige daad van verzet, maar veeleer ingegeven door de overtuiging dat de oorlog verloren was dan door ethische motieven. Minder bekend, maar veel oprechter, was het verzet van een groepje studenten dat zich al in 1942, onder de benaming Die weisse Rose, afkeerde van het nazistische beleid. Hans en Sophie Scholl werden opgepakt en vermoord. Recensie door Dirk Verhofstadt.

HhhH - Cédric Jimenez

1942. Het Derde Rijk is op zijn hoogtepunt. Een Tsjechische verzetsgroep in Londen beraamt het plan voor misschien een ambitieuze militaire operatie: Operatie Anthropoid. Twee jonge rekruten, Jozef Gabcik en Jan Kubis, worden naar Praag gestuurd om de wrede nazileider Reinhard Heydrich, hoofd van de SS, de Gestapo en tevens uitvinder en uitvoerder van de Holocaust, te vermoorden. Maar daarbij brengen ze niet alleen hun eigen leven in gevaar. HhhH is gebaseerd op de gelijknamige roman van Laurent Binet.

Ik niet - Joachim Fest

De vader van Joachim Fest heeft nooit toegegeven aan de totalitaire lokroepen die zoveel anderen hadden verleid. ‘De les van de nazi-jaren luidde voor mij: de heersende opinie weerstaan en er niet eens gevoelig voor zijn,’ schrijft Joachim Fest.  Hieruit blijkt de innige overtuiging van zijn vader dat geen enkel totalitair systeem deugt. Het verhaal over zijn vader is in die zin een verademing omdat ze haaks staat op de talloze verhalen van Duitsers die zich conformeerden aan het nationaal socialisme. Recensie door Dirk Verhofstadt.