All tagged vrije wil

Een boerkaverbod moet strikt nageleefd worden - Dirk Verhofstadt

Voor de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is het boerkaverbod ‘geen prioriteit’, en ook in Rotterdam en Utrecht lijkt men niet geneigd om een dergelijk wettelijk verbod strikt na te leven. De bestuurders van deze steden vergissen zich schromelijk. Het dragen van de boerka in onze contreien kan immers niet los gezien worden van de weerzinwekkende manier waarop vrouwen zich in orthodox islamitische landen omwille van middeleeuwse tradities volledig moeten verhullen.

Het mes ging erin - Theodore Dalrymple

Hoewel dit boek van Dalrymple ons een kijk biedt in de onderlagen van onze samenleving is het toch een beetje een gemiste kans. Door teveel thema’s – dan nog eens niet erg geordend – aan te snijden, komt er geen eenduidige boodschap of verhaal naar voren. Hoewel de auteur zich heel bescheiden probeert op te stellen (althans in woorden) eindigt hij toch telkens weer met zichzelf in een heldenrol te plaatsen. Een onderhoudend boek, maar ook niet meer dan dat. Jammer. Recensie door Mark Bienstman.