Markt en overheid inschakelen in het klimaatbeleid - Paul De Grauwe

De consensus groeit dat de uitstoot van CO2 wereldwijd zal moeten belast worden willen we de opwarming van de aarde stoppen.  Er zijn uiteraard nog vele andere maatregelen nodig maar een essentieel deel van elke klimaatpolitiek moet erin bestaan de rekening te presenteren aan diegenen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO2 en hierdoor grote kosten opleggen aan de hele wereldgemeenschap. Zonder zo een belasting kunnen ze CO2 gratis blijven uitstoten. Zolang de uitstoot gratis blijft levert het vrije marktsysteem geen oplossing.

Over het verbod op de rituele slacht in Vlaanderen – Bart Collard

Hoewel het verbod op de rituele slacht met name een overwinning is voor het secularisme, is het ook een zeer kleine overwinning voor niet-menselijke dieren. We weten niet van alle dieren of zij kunnen lijden. De keuze van de Vlaamse regering om slechts gewervelde dieren te beschermen tegen onbedwelmd slachten komt voort uit het besef dat zij gevoel hebben. Gewervelde dieren hebben een centraal zenuwstelsel en kunnen daardoor lijden.

Kerkgangers en zuilenbouwers - Sid Lukkassen

Ik heb de vorige boeken en het doctoraat van de auteur niet gelezen, waardoor mij de voorkennis ontbreekt. Maar dan had de auteur de lezer moeten verwittigen of toch minstens voorzien van een executive summary van zijn vorige publicaties. Nu krijgt men een boek in handen waar op een eerder onsamenhangende manier allerlei ‘problemen’ worden aangekaart, zonder enige diepere uitwerking, en waar men niet direct inziet wat de schrijver nu precies dwarszit  en waarvoor hij naar een oplossing op zoek gaat. Recensie door Mark Bienstman.

Staat van terreur - Pieter Van Ostaeyen

Waarom worden we sinds het begin van deze eeuw steeds meer geconfronteerd met terreuraanslagen? Wat is de aanleiding geweest tot de oprichting van de Islamitische Staat? Over deze en andere vragen schreef de Vlaamse historicus en arabist Pieter Van Ostaeyen het boek Staat van terreur waarin hij ook een revelerend beeld schetst van de islamitische jihad, de verhoudingen tussen IS, al-Qaeda en de Syriëstrijders van bij ons. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Zes maanden in de Siberische wouden - Silvain Tesson

Ik ben geen globetrotter die de landen van de wereld wil afkruisen of iemand met een bucketlist. Wel wil ik natuurervaringen opdoen, een gevoel van eenheid hebben met de natuur, met mijn eigen lichaam, rust en contemplatie, weg van de dagelijkse sleur, het consumentisme en mijn eigen zwakheden. Tesson raakt een gevoelige snaar. Misschien komt het omdat hij ongeveer even oud is als ik. En dat hij wel doet en durft te doen waar ik alleen maar vaag van droomde. Recensie door Floris van den Berg.

Pleidooi voor groen liberalisme – Floris van den Berg

De draagkracht van het ecologisch systeem heeft een maximum. De impact die wij mensen op dat systeem hebben neemt toe doordat enerzijds de wereldbevolking schrikbarend blijft groeien en anderzijds de ecologische voetafdruk blijft toenemen. We zitten als mensheid in de Titanic en koersen af op de ijsberg waar wetenschappers ons voor waarschuwen. Ondanks de vele mooie initiatieven en ideeën voor een duurzame wereld zitten we gevangen in een politiek-economisch systeem dat gebaseerd is op uitbuiting van het ecosysteem van planeet Aarde. 

Durf te hervormen! Durf te besturen! – Philippe Nys

De nationale stakingsdag van afgelopen woensdag werd aangekondigd als ongezien. Dat is de boodschap waarmee de vakbonden het nieuwe jaar hebben ingezet. Alweer hangt hiermee in België een sfeer van sociale onvrede waarbij men al te gemakkelijk teruggrijpt naar het stakingswapen. Onvrede uiten kan en mag. Maar belangrijke organisaties zoals de vakbonden moeten meer doen. Ze moeten de economische toekomst mee voorbereiden. Enkel met een fitte en gezonde economische onderbouw kunnen we onze welvaart veiligstellen.

The death of truth - Michicko Kakuntani

Michicko Kakuntani beschrijft hoe de rede en het wetenschappelijk onderzoek meer en meer op de achtergrond verdwijnt en zelfs ‘verdacht’ wordt gemaakt. Er wordt doelbewust naar  gestreefd om de mensen  bang te maken voor externe bedreigingen die op hen afkomen, zoals de migranten, de criminelen, de holibi’s enzovoort. De waarheid bestaat volgens hen niet (meer). Opinies en indrukken worden veel belangrijker geacht dan feiten. De waarheid is blijkbaar relatief. Recensie door Mark Bienstman.

Theoterrorism v. Freedom of speech – Paul Cliteur

In Theoterrorism v. Freedom of speech (2019) waarschuwt Paul Cliteur voor islamitisch theoterrorisme, dat wil zeggen mensen die het idee aanhangen dat god geweld tegen andersdenkenden goedkeurt en zelfs aanmoedigt. Het gaat met name om islamitisch theoterrorisme hoewel theoterrorisme ook bij andere religies voorkomt, maar die vormen momenteel geen bedreiging voor de sociale veiligheid in dit deel van de wereld. Recensie door Floris van den Berg.

Thorbecke wil het! – Remieg Aerts

Hoe liberaal was Thorbecke? Staat, rechtspraak, samenleving, economie, wetenschap, religie en cultuur waren voor hem aparte domeinen, die zich op eigen kracht moesten ontwikkelen. Bekend is zijn adagium: ‘Kunst is geen regeringszaak.’ Het wordt in Nederland nog altijd te pas en onpas in discussies geciteerd. Maar hij geloofde niet in volkssoevereiniteit. Hij was weliswaar voor direct kiesrecht, maar alleen voor mensen met kennis van zaken, voor mensen die van de hoed en de rand wisten. Recensie door Leo De Haes.

Beroemde Feministes - Dirk Verhofstadt (red.)

150 jaar geleden schreef de Britse filosoof John Stuart Mill zijn beroemde werk The Subjection of Women waarin hij de onderdrukking van de vrouw aanklaagde. Zijn tekst blijft verrassend actueel. Naar aanleiding van deze verjaardag schreven veertien geëngageerde vrouwen een bijdrage over een beroemde feministe uit de geschiedenis. Met bijdragen van Ann Meslens, Leen Huet, Alicja Gescinska, Tinneke Beeckman, Ann Brusseel, Wendy De Poorter, Claire Tillekaerts, Sara De Mulder, Magda Michielsens, Darya Safai, Tine Maenhout, Annemie Neyts, Elisabeth Matthys en Assita Kanko.

If Beale Street Could Talk - Barry Jenkins

Na zijn succes met het baanbrekende  ‘Moonlight’ (2016) heeft Amerikaans regisseur Barry Jenkins besloten om ‘If Beale Street Could Talk’, de novelle van auteur James Baldwin, te verfilmen. Het verhaal focust op Tish en Fonny, twee jeugdvrienden die lovers worden. Hun band wordt echter op de proef gesteld als Fonny – ten onrechte – beschuldigd wordt van verkrachting. Hij wordt achter tralies geplaatst. In de tussentijd komt Fonny erachter dat ze zwanger is. Ze werkt de klok rond om haar geliefde vrij te krijgen voordat hun eerste baby ter wereld komt. 

Don Quichote was een Vlaming – David Van Turnhout

In de jaren ’50 van de vorige eeuw bouwden we massaal snelwegen om onze welvaart te verzekeren en het prangende mobiliteitsprobleem op te lossen. Voor de E17 alleen al, werden maar liefst 2.500 percelen onteigend. Voor de volgende stap in onze industriële vooruitgang hoeft het zelfs niet tot onteigening te komen. Wat we nodig hebben, is geloof in de toekomst en technologie. Maar échte vooruitgang is onmogelijk zonder de juiste instelling en daar is misschien nog het meeste werk aan.

Youth for climate – Rudi Collijs

Etienne Vermeersch zou bij het zien van de beelden van de protesterende jongeren vanop zijn ziekbed nog goedkeurend de duim hebben opgestoken. Ik vraag me af wat hij hiermee bedoelde. Zou hij werkelijk hebben geloofd in het welslagen van het hele project? Hij, de personificatie van de rede? Of zou hij hebben genoten van de subtiele retoriek in fijnbesnaarde slogans als ‘Hey Joke, uw tieten zijn nog heter dan ‘t klimaat’?  Ik hoop het eerste.

De Bourgondiërs – Bart Van Loo

De Bourgondiërs biedt een even grondige als leerrijke leeservaring. Van Loo bewaart ten allen tijde het overzicht. Dat was trouwens nodig als hij niet wilde wegzakken in het moeras van de constante ontwikkelingen en kenteringen: steden die meer en meer op hun strepen stonden, het individu dat zijn kwaliteiten niet enkel kende maar ook erkend wilde zien, ridderidealen en religieuze oekazen die aan invloed inboetten. Recensie door Joseph Pearce.

De overlevenden - Martin Schoups en Antoon Vrints

Dat oorlogen een traumatische impact hebben op zij die er direct bij betrokken zijn, is voldoende bekend en ruimschoots gedocumenteerd. Dat oud-strijders zich na een oorlog verenigen, niet alleen om gezamenlijk hun trauma te verwerken, maar ook en misschien vooral om erkenning te krijgen voor de door hen geleverde opoffering ten bate van het vaderland is ook vrij universeel. Dus zou je op het eerste zicht niet direct denken dat een thema ‘oud-strijders’ stof voor een vernieuwend inzicht kan zorgen. Recensie door Mark Bienstman.

Religion and the Struggle for European Union – Brent Nelsen & James Guth

Religion and the Struggle for European Union biedt een prikkelend nieuw perspectief op Europese integratie, en de belemmeringen op dit gebied, wat veel andere gerenommeerde experts op dit gebied eigen vrijwel negeren: het belang van religie. Toch is de kracht van dit boek ook de zwakte. Geregeld lijkt her erop dat de auteurs proberen vrijwel alle ontwikkelingen uit de geschiedenis van Europese eenwording op de een of andere manier te linken aan het onderwerp religie. Recensie door Gert Jan Geling.

Werk ohne autor - Florian Henckel von Donnersmarck

Kurt (Tom Schilling) groeit op in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als hij op de kunstacademie Elisabeth (Paula Beer) ontmoet, worden ze op slag verliefd. Elisabeths vader, Professor Seeband (Sebastian Koch), is niet onder de indruk van Kurt en is hem liever kwijt dan rijk. De twee mannen zijn verbonden door gebeurtenissen uit het verleden. De dubieuze rol die Seeband tijdens de Tweede Wereld Oorlog speelde, achtervolgt hem als een schaduw. Als Kurt zichzelf en de ware kunst ontdekt, heeft dit ook implicaties voor Seeband.

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust – Maarten Boudry

In zijn verpletterende invloed op onze samenleving gedurende de laatste halve eeuw moest Etienne niet veel onderdoen voor Jezus: zijn strenge kritiek op de dogma’s van het christendom en later de islam, zijn pleidooi voor het recht op abortus en voorbehoedsmiddelen, zijn wezenlijke bijdrage aan het milieubewustzijn met De ogen van de panda, zijn ontwerp van een rechtvaardig en humaan terugkeerbeleid voor asielzoekers. En natuurlijk zijn strijd voor het recht op de zelfbeschikking over het eigen leven, waarvan hij vorige week zelf dankbaar gebruik maakte.