Geduld en moed

Geduld en moed

Europeanen! Hoelang nog zullen we geduld én moed moeten hebben om onze idealen na te streven en te verdedigen? Hoelang zal het nog duren voor machtshebbers beseffen dat ze hun macht niet mogen misbruiken, voor mensen beseffen dat ze door samenwerking en wederzijds respect het beste uit elkaar kunnen halen? Hoelang zal het nog duren vooraleer individuele vrijheid als primaire humanitaire waarde wordt gedeeld? Is het streven naar een universaliserende morele eenheid niet de gemeenschappelijke opdracht die we ons moeten stellen? Is dit project er niet één dat in staat moet zijn enerzijds diversiteit te respecteren en tezelfdertijd te streven naar sociale en politieke vereniging, de mogelijkheid op welzijn en vooruitgang, op een positief toekomstperspectief voor allen?

Tonen de veelgeprezen waarden van de Verlichting ons niet dat we daartoe de voorzichtige rationele stapsgewijze weg moeten bewandelen? Delen we ondertussen niet de kennis dat we ons beter onthouden van grootschalige experimenten met menselijke samenlevingen? Maar het vlees blijft zwak, macht corumpeert nog steeds, en tot uitsluiting en haat aanzettend gemeenschapsdenken is nog niet verdwenen. We weten dat een mens ongeduldig is, ook in zijn streven naar idealen. En toch. De mens, de Europeaan, zal geduld moeten hebben én moed, voor gedurfde politieke participatie die zich niet beperkt tot sporadisch stemmen. Het Brits referendum is een experiment 'fraught with danger' en zeker geen voorbeeld van een voorzichtige rationele stapsgewijze weg, maar anderzijds biedt ze ook de kans op een nieuw begin. Het Europese project is niet dood, maar verstikt in de droom van een snelle realisatie. Laat ons de draad terug oppikken, met geduld én moed.

Dit is de laatste nieuwsbrief voor werkjaar 2015-2016. Liberales onderbreekt haar activiteiten tijdens de zomer. Een werkjaar gaat snel, maar blijkt bij een terugblik ook goed gevuld. Op onze publieke activiteiten hadden we Philippe Van Parijs voor de Rawls-lezing 2015, Tinneke Beeckman over haar boek Macht en onmacht, Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt over Het Atheïstisch Woordenboek en Assita Kanko over De Tweede Helft. Andreas Tirez stelde cultuursubsidies in vraag in een debat met Sven Gatz en Bart Caron. Marc De Vos hield een pleidooi voor Ongelijk maar fair (bekroond als Liberales Boek van 2016). We herinnerden aan de Four Freedoms Speech van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt, en aan Een jaar na Charlie Hebdo met Willy Laes. Maarten Boudry waarschuwde ons voor illusies en Wim Distelmans informeerde ons over een waardig levenseinde. Afsluiten deden we met een debat en boekvoorstelling over Montesquieu met Maarten Colette en Alexander Roose.

We pikken de draad terug op op onze eerste publieke activiteit van het nieuwe werkjaar 2016-2017 op donderdagavond 29 september 2016. Dan verwachten we u in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent voor de vijfde Rawls-lezing. Gelieve in te schrijven via info@liberales.be. De Rawls-lezing 2016 wordt gehouden door prof. dr. Patrick Loobuyck, hoogleraar aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen. Zijn expertise en onderzoeksdomeinen betreffen de verhouding kerk en staat, het seculariseringsproces in het westen, tolerantie en pluralisme, de relatie levensbeschouwing, zingeving en wetenschap en levensbeschouwelijke ideeengeschiedenis. Vanaf 7 oktober ontvangt u opnieuw onze gratis nieuwsbrief. We wensen u intussen een verkwikkende zomervakantie.

De auteur is voorzitter van Liberales.

Claude Nijs

Print Friendly and PDF
Van gelijke naar maximale kansen

Van gelijke naar maximale kansen

Bobbejaan - Benny Vandendriessche en Tom Schoepen

Bobbejaan - Benny Vandendriessche en Tom Schoepen