All tagged dogma's

Het verbod vlees te eten - Desiderius Erasmus

De praktijk van het vasten en van het verbod om vlees te eten was eeuwenlang een gebruik binnen de katholieke kerk. Dit werd niet alleen opgelegd door het canonieke bepalingen maar kon ook uitgebreid worden door bisschoppen binnen hun bisdom. In zijn traktaat Het verbod vlees te eten verzette Erasmus zich tegen die uitgebreide regelgeving van de kerk, in het bijzonder het verbod om gedurende 150 dagen van het kerkelijk jaar vlees te eten. Zijn pleidooi om dit verbod af te zwakken was niet zonder eigenbelang. Recensie door Dirk Verhofstadt.