All tagged Democratie

De stille overname - Noreena Hertz

Verschillende academici zien de antiglobaliseringsbeweging als een reactie van mondige burgers tegen een systeem dat niet langer democratisch gecontroleerd wordt en dat ethisch moet gecorrigeerd worden. De Britse schrijfster Noreena Hertz, auteur van het boek De stille overname richt zich in haar boek meer op de impact van het ‘grootkapitaal’ op de politieke besluitvorming. Ze verwoordt het groeiende ongenoegen daarover. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Het lied van de democratie - Assita Kanko

Alles kan in één woord worden samen­gevat: respect. Respect voor het recht om in veiligheid te leven. Respect voor het recht om dingen te scheppen, op te bouwen, te ontwikkelen en te delen. Respect voor het recht om, los van ons geslacht, tot volle ontplooiing te komen. Niet alleen in de wetteksten, maar op elke hoek van elke straat, in elke school en in elk huis. Respect voor de democratie, niet alleen op papier, in de politieke partijprogramma’s, maar bij de uitoefening van elk mandaat.

Weerbare democratie - Bastiaan Rijpkema

De kracht van Rijpkema’s argumentatie is dat hij zich niet laat leiden door politieke of emotionele elementen, maar zich strikt houdt aan politiek-filosofische en juridische beweegredenen. Het boek moet dan ook breed gelezen worden door politici, juristen en al wie begaan is met onze democratische samenleving die er dan ook de nodige conclusies moeten uittrekken. ‘Een weerbare democratie vraagt ook om weerbare democraten,’ zo eindigt Rijpkema zijn boek, en hij heeft gelijk.  

Waarom haten ze ons? van Frits Bosh

Naar aanleidingvan de vele al dan niet islamitische terreuraanslagen in Europa stelde een Nederlandse tv-presentator deze simpele vraag: waarom haten ze ons? Zeventien auteurs hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden. Alleen al daarvoor is het boek zeker het lezen waard, want men krijgt een brede waaier van gegronde, gefundeerde en soms wel eens minder sterke argumenten voorgeschoteld, en dat alles kan alleen maar het debat en de reflectie rond deze moeilijke materie verrijken. Recensie door Mark Bienstman.

Wat is populisme? - Jan-Willem Müller

Zolang populisten binnen de grenzen van de wet blijven, moeten ze op een democratische manier worden bestreden. Het is geen goed idee om populisten uit te sluiten. Ze vertegenwoordigen nu eenmaal een deel van de kiezers. Maar populisten moeten vooral een koekje van eigen deeg krijgen. Feiten bestrijden met feiten, de taal spreken die ook zij spreken. En we moeten vooral nagaan waar het misliep en antwoorden bieden op de bezorgdheden en vragen van de bevolking. Recensie door Peter Laroy.

Niet de kiezer is gek - Tom van der Meer

Dit boek is een absolute aanrader. Het is een ‘wake up call’ voor iedereen die politiek actief is. Zolang de gevestigde politieke partijen blijven vasthouden aan de verouderde bestuurscultuur en hun greep op het openbaar bestuur, zal hun crisis voortduren. Partijen die blijven fungeren als verlengstuk van de staat plaveien de weg voor een nieuwe kiezersvlucht naar de politieke flanken. Een nieuwe populistische revolte dreigt als de gevestigde partijen gewoon verder doen als voorheen. Recensie door Tom Willems.

Regels zijn soms belangrijker dan democratische controle - Andreas Tirez

Als je niet zomaar kan rekenen op de kiezer om machthebbers democratisch goed te controleren, zijn strikte regels een alternatief. Maar ze moeten dan wel goed gevolgd worden. Ook en vooral door machthebbers. De partijen Groen en Ecolo willen met een wetsvoorstel rond lobbyen meer transparantie bewerkstelligen over contacten tussen belangenorganisaties en beleidsmarkers. Het voorstel – enkel gericht op legeraankopen – is om onder meer een transparantieregister op te zetten dat alle contacten en hun inhoud registreert.