All in Interview

Europa en het nieuwe nationalisme - H.W. von der Dunk

De meest verstandige zet van Europa is om te streven naar een federatie waarbinnen de nationale staten hun eigen regering hebben. Een federatie zoals die in Duitsland bestaat kan ik me goed voorstellen. Wellicht dat enkele leden van de huidige Unie dan niet meer meedoen, maar dat is misschien alleen maar een voordeel. Maar de Europese kap moet niet te drukkend zijn. Er moet speelruimte zijn voor de leden.

Volgens prof. Duyck moeten we niet lang zoeken naar de oorzaak van de achteruitgang van ons onderwijs: de focus op leerprestaties is in ons onderwijs volledig naar de achtergrond verschoven. Alle aandacht gaat naar welbevinden en het wegwerken van sociale ongelijkheid, op een manier die de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, het eigenlijke leren, niet ten goede komt. Dat geldt ook voor de ongebreidelde didactische vernieuwingsdrang waaronder ons onderwijs de laatste decennia bedolven werd. Interview door Thomas Lemmens.

Eigendomsrechten zijn er voor iedereen - Hernando de Soto

Hernando de Soto is sterk overtuigd van de superioriteit van het vrije marktsysteem gebaseerd op individuele eigendomsrechten. Origineel is zijn analyse van de armoede in de ontwikkelingslanden en zijn strategie om hieraan te verhelpen. De Soto wijst erop dat de welvaart genererende impact van de vrije markt niet uit de lucht komt vallen, maar slechts duurzaam kan groeien wanneer de ondernemingszin van de mensen gekanaliseerd wordt binnen een formeel systeem van regelen en instellingen. Tekst van Boudewijn Bouckaert.

Ik wil niet dat iedereen atheïst wordt, dat hoeft niet - Ann Brusseel

Absolute vrijheid bestaat niet en dat is maar goed ook. Vrijheid is waardevol als ze geldt voor elkeen. Daardoor is de vrijheid van het individu begrensd. Want als jij alle vrijheid neemt, komt de vrijheid van anderen in het gedrang. In de maatschappij worden daarom bepaalde gedragingen afgebakend in regels, wetten en gewoonten. Liberalen zijn wel geen voorstanders om elk aspect van je leven te reglementeren. We willen vooral goede wetgeving die niet alleen vrijheden waarborgt, maar ook kansen biedt. Interview door Liza Janssens.

Vergeten vrouwen - Jan van den Berghe

Ik ontmoet Jan op een laatste zonnig terrasje. Nog voor ik mijn eerste vraag kan stellen, praat hij al honderduit over zijn nieuwe boek Vergeten vrouwen. Een tegendraadse kroniek van België. De publicist, verslaggever, acteur en televisiemaker, gewezen hoofd- en eindredacteur van onder meer ‘Royalty’, ‘Histories’ en ‘Kwesties’, is duidelijk begeesterd door het onderwerp. Hij spreekt vol overgave over de bijzondere vrouwelijke figuren en “het mysterie en de macht van de vrouwelijke geest”. Interview door Sien Simons.

Bedankt dat ge mij wilt helpen - Patrick Wyffels

Het is Vrijdag 11 november 2016. Laatste dag Boekenbeurs. Op het Rood Podium loopt het debat over euthanasie met Wim Distelmans, LEIFarts Patrick Wyffels en Jacinta De Roeck: ‘Bijna vijftien jaar na de stemming van de euthanasiewet blijft het onderwerp euthanasie in de taboesfeer…’ Na afloop van het debat is er de obligate signeersessie. Daarna zal ik een gesprek hebben met Patrick Wyffels over De LEIFarts. ‘LEIFarts worden, daar kies je niet voor. Je wordt gekozen. Interview door Karel Van Dinter.

'Armoede is een gedeelde verantwoordelijkheid' - Bruno Vanobbergen

Mijn boek is niet zozeer een aanklacht, maar eerder een uitnodiging om opnieuw vanuit eenkinder- en mensenrechtenperspectief te denken. Neem nu de maximumfactuur in het onderwijs: dat lijkt te werken voor het basisonderwijs. Waarom kunnen we dan geen versie uitdenken voor het secundair onderwijs? Of denk aan vrije tijd: dat wordt vaak gezien als een extraatje. Maar uit cijfers blijkt dat een kwart van de Vlaamse gezinnen geen budget heeft voor één week vakantie per jaar. Interview door Stefanie Van den Broeck.

Al die aanslagen. Ik ben daar bang van - Luckas Vander Taelen

De invloed van religie is enorm toegenomen. Jongeren die nu in Brussel komen wonen zeggen niet: “Tiens, vroeger liepen er hier geen vrouwen met een hoofddoek rond.” Ik merk dat wél. De eerste generatie moslims leek vroeger op de katholieken, waarbij godsdienst tot het privédomein behoorde. Er waren toen ook nauwelijks moskeeën. Niemand had er last van. Ik dacht dat de derde en vierde generatie volledig geïntegreerd, zelfs geassimileerd zou zijn. Het omgekeerde is gebeurd. Interview door Sander Carollo.

Waarom de Britten niet de Brexit krijgen die ze willen - Guy Verhofstadt

Een paar maanden geleden had de gemiddelde Brit waarschijnlijk nog nooit van Guy Verhofstadt gehoord. Inmiddels duikt de voormalige premier van België steeds vaker op in de Britse pers. Verhofstadt is één van de belangrijkste figuren in de Europese Unie. Niet alleen is hij de leider van de Europese liberalen (waar onder meer D66 en de VVD onderdeel van uitmaken), maar hij werd onlangs ook benoemd tot belangrijkste Brexit-onderhandelaar van het Europees Parlement. Interview door Adam Payne.

Het gaat fantastisch met de wereld

Het gaat fantastisch met de wereld. Zolang je maar zicht houdt op het grotere plaatje. Dat zegt de Zweedse historicus Johan Norberg in zijn prikkelende boek Vooruitgang. Norberg weet een leuke vraag voor bij het kerstdiner. Zodra de stemming enigszins somber wordt over de staat van de wereld, zeg dan hardop: ‘Wie zou er aan deze tafel nog in leven zijn zonder riolen, waterzuiveringen, intensieve landbouw, antibiotica en andere zegeningen van de moderne tijd?’ Interview door Tonie Mudde.