All in Opiniestuk

P-Magazine gaat ethisch zijn boekje te buiten

Media hebben niet alleen een enorme verantwoordelijkheid bij het beschermen van onze democratie, maar hebben ook veel potentiële macht. Zo stapte donderdag de Vlaamse parlementsvoorzitter op na de publicatie van gevoelige beschuldigingen.

Om te vermijden dat de journalistiek zichzelf uitholt en de liberale democratie zou ondergraven, hanteert de Raad voor Journalistiek in België een deontologische en ethische code. Die bepaalt door middel van 27 artikels de rechten en plichten van journalisten. Wanneer we de werkwijze van P-Magazine toetsen aan deze ethische code, vallen er meteen enkele belangrijke inbreuken op.

Leve de Kunst- Leve de Sharia - David Van Turnhout

Ik begrijp voor een deel de frustratie van Delvoye. De man is kunstenaar en wil zijn werken tentoonstellen op een manier die hij daarvoor het beste acht. Dat bouw- en milieuwetgevingen het hem daarbij moeilijk maken is erg vervelend. Maar de enige rechtszekerheid die de sharia en extremistische moslimregimes hem zullen bieden, is een verbod op een groot deel van zijn oeuvre. Opgezette en getatoeëerde varkens zijn onrein, verwerpelijk maken geen schijn van kans in Iran….

Rekeningrijden, onze privacy betaalt - Aimé Schrauwen

Maar het moet me toch even van het hart, ik ben verbaasd, verbouwereerd en geshockt. Hoe groot is de apathie ten aanzien van de privacy van de Belgische burgers?
Het voorstel inzake rekening rijden met een app is de facto niets anders dan tekenen voor de overheid als passagier in uw wagen, dit klinkt misschien ongenuanceerd maar laat mij u toch even meenemen in deze gedachtegang…door Aimé Schrauwen

De moordlustige algortimes van Bol.com - Pieter Buteneers

Maar bij Bol.com zijn de algoritmes dus koning. Elk vooroordeel of elke misconceptie over de wereld ten spijt. Dat betekent dus dat Bol.com pseudowetenschap voorschotelt als je naar literatuur over vaccinaties zoekt. De algoritmes bij Bol.com hebben geen wetenschappelijke opleiding. Ze weten dus niet dat het ontmoedigen van vaccinaties leidt tot uitbraken van ziektes die we hier al lang niet meer kennen. De ingenieurs achter het algoritme weten dit echter wel.

Mexico aan de schelde - David Van Turnhout

Wat een democratie evenmin hoeft te pikken, is een burgemeester die inhakt op één mogelijke groep gebruikers en hen in dezelfde adem labelt als ‘yogasnuivers’. Daarmee stigmatiseert hij niet alleen een specifieke groep mensen, maar bewijst hij van drugsproblematiek nog steeds niets te hebben begrepen. Als burgemeester van een grootstad zou Bart De Wever toch moeten weten dat drugsgebruik voorkomt in alle lagen van de bevolking. Ook onder politici. Daarom stel ik voor dat ook bestuurssnuivers hun verantwoordelijkheid nemen en een lijn trekken onder hun beleid in plaats van ze van hun bureau te snuiven.

Over het belang van geschiedenis in de nieuwe leerplannen - Jimmy Koppen & Jonas Veys

We vergeten alleen dat geschiedenisonderwijs die feitelijkheid hoort te overstijgen. Herinneringseducatie is meer dan dat. Het gaat om het herkennen van processen die geleid hebben tot omwentelingen. Net zoals de stoommachines aanleiding gaven tot de industriële revolutie, zo leidde een gecultiveerd en geïnstitutionaliseerd antisemitisme, in combinatie met de oorlogsomstandigheden, tot de Holocaust. Het gaat ook om het besef dat wij - in dit land, in deze tijd - over haast ongelimiteerde vrijheden beschikken. Dat we kunnen zeggen en doen wat we willen zonder daarvoor de prijs te betalen.

Carnaval met een haakneus - David Van Turnhout

Vrije meningsuiting heeft twee kanten. Wie wil choqueren moet ook kunnen incasseren. Elke gemeenschap heeft dan ook het recht zich tegen elke vorm van belediging, discriminatie, haat of racisme te verzetten. Dat is geen beperking van onze vrijheid, maar net een bevestiging ervan. Conflicten zijn in een multiculturele samenleving onvermijdelijk. Maar dat los je niet op door de vrije meningsuiting in te perken of schetsbeelden te verbieden.

Eeuwig stilzwijgen

Het is duidelijk dat er van ‘schaamte en verdriet’ van de paus geen sprake is en dat hij niet aan de kant van de slachtoffers staat. Van enige erkenning van schuld en vergoeding voor de Belgische slachtoffers is geen sprake. De doofpot blijft toe. Het wordt hoog tijd dat ook ons land, dat een belangrijke stem heeft in de Verenigde Naties, het Vaticaan met de vinger wijst. Crimen Sollicitationis moet officieel ingetrokken worden en het Vaticaan moet haar verantwoordelijkheid nemen. De talloze misbruikte kinderen hebben daar recht op.


Weten politici eigenlijk nog wat de rol van de overheid is? - Ivan Van de Cloot

We moeten vandaag weinig geduld opbrengen voor hen die blind blijven voor de funeste gevolgen van centrale planning. Dat die waanzin oplevert, heeft de geschiedenis voldoende aangetoond. Het is echter even problematisch dat velen niet meer inzien dat er maatregelen moeten genomen worden tegen monopolies en kartels. Naïevelingen dachten vroeger (en nu?) dat monopolies zichzelf wel zouden vernietigen en dat sowieso elke poging tot correctie automatisch meer schade zou aanrichten dan de kwaal zelf.