All in In Memoriam

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust – Maarten Boudry

In zijn verpletterende invloed op onze samenleving gedurende de laatste halve eeuw moest Etienne niet veel onderdoen voor Jezus: zijn strenge kritiek op de dogma’s van het christendom en later de islam, zijn pleidooi voor het recht op abortus en voorbehoedsmiddelen, zijn wezenlijke bijdrage aan het milieubewustzijn met De ogen van de panda, zijn ontwerp van een rechtvaardig en humaan terugkeerbeleid voor asielzoekers. En natuurlijk zijn strijd voor het recht op de zelfbeschikking over het eigen leven, waarvan hij vorige week zelf dankbaar gebruik maakte.

In memoriam Guy Schrans (1937-2018)

Na zijn emeritaat legde Guy Schrans zich toe op het schrijven, vooral over zijn geboortestad Gent en over onderwerpen als de vrijmetselarij en het liberalisme. Zijn boeken – vaak met de steun van het Liberaal Archief uitgegeven – tonen zijn passie voor lokale geschiedenis, maar ook zijn parate feitenkennis en eruditie. Als voornaamste titels onthouden we Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw en Tussen burgerpak en blauwe kiel. Sociaal-liberalen te Gent 1789-1914, twee boeken die van blijvend belang zullen zijn voor het bestuderen van de Gentse (liberale) geschiedenis.