All tagged Brussels Gewest

Mijn gedacht - Luckas Vander Taelen

Luckas Vander Taelen ontpopte zich tot een van de meest scherpe opiniemakers in ons land. In krantencolumns en televisieprogramma’s levert hij gefundeerde kritiek op de oude politieke cultuur, de schuldige medeplichtigheid van links over de negatieve impact van de islam, de kortzichtigheid op het vlak van mobiliteit, de mismeestering van ons leefmilieu, het gebrek aan ‘decency’ van burgemeesters en het ingewikkeld communautair kluwen dat zijn toppunt vindt in de Brusselse politiek. Recensie door Dirk Verhofstadt.