All tagged Pol de Mont

Pol de Mont. Een tragisch schrijversleven - Ludo Stynen

Pol De Mont kreeg in 1880, op 23-jarige leeftijd, een eerste belangrijke erkenning als auteur. Hij dong toen mee naar de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Gedichten en haalde het voor het werk In onze Vlaamsche Gewesten van Virginie Loveling. Het betekende zijn doorbraak. Tegelijkertijd kreeg hij als auteur met katholieke stempel vanuit de uitgebreide liberale vriendenkring van Loveling heel wat kritiek te verwerken. Net in die periode was de jonge De Mont in strijd met zichzelf en twijfelde hij aan het geloof. Recensie door Peter Laroy.