All tagged levenseinde

Palliatieve Sedatie - Wim Distelmans

Bij euthanasie vraagt de patiënt zelf uitdrukkelijk een vroegtijdig einde te maken aan zijn leven, terwijl bij palliatieve sedatie de patiënt, maar meestal het medisch personeel (al dan niet in samenspraak met de familie) het fysieke lijden en de pijn wil verzachten door het bewustzijn van de patiënt te verlagen, ZONDER daarom het leven vroegtijdig te willen beëindigen. Dit laatste kan gebeuren ten gevolge van dit medisch ingrijpen, maar is zeker niet het initiële opzet. Recensie door Mark Bienstman.