All tagged mobiliteit

Rekeningrijden, onze privacy betaalt - Aimé Schrauwen

Maar het moet me toch even van het hart, ik ben verbaasd, verbouwereerd en geshockt. Hoe groot is de apathie ten aanzien van de privacy van de Belgische burgers?
Het voorstel inzake rekening rijden met een app is de facto niets anders dan tekenen voor de overheid als passagier in uw wagen, dit klinkt misschien ongenuanceerd maar laat mij u toch even meenemen in deze gedachtegang…door Aimé Schrauwen