All tagged nepnews

Verzet en rede in tijden van nepnieuws - Susan Neiman

Moeten we pessimist worden en ons bij deze gang van zaken neerleggen? Niet volgens de auteur. Maar, we mogen niet de fout maken alles te willen weerleggen enkel met de rede. Want voor veel mensen en zelfs heel wat denkers, is de rede (het harde, droge, wetenschappelijk argument) het wapen om bestaande machtsverhoudingen of eigenbelang te beschermen. Wij moeten vooral meer inzetten op waarden en idealen. En ons vooral niet laten afschrikken door de klassieke dooddoeners. Recensie door Mark Bienstman.