All tagged verlangens

Het eeuwig tekort - Rutger Claassen

Waarom leven wij in een wereld die voor eeuwig gevuld lijkt te zijn met tekorten? Welke mechanismen creëren dat voortdurende gevoel niet genoeg te hebben? Waar komt ons oneindige verlangen naar méér vandaan? Voor een antwoord op deze vragen ging Rutger Claesen te rade bij filosofen en economen. Zo laat hij zien hoe schaarste een rol speelt in actuele debatten over globalisering, de consumptiemaatschappij, natuur en milieu, de waarde van arbeid en in het debat over waarden en normen. Recensie door Dirk Verhofstadt.