All tagged vluchtelingencrisis

Niemand wil ze hebben - Linda Polman

De gevolgen van deze dubieuze afspraken zijn intriest: in dertig à veertig landen ter wereld bevinden zich tientallen kampen in jungles, woestijnen en moerassen. In sommige kampen, bijvoorbeeld in die van Libië,  worden vluchtelingen gemarteld, verkracht en zelfs vermoord. Opvang in deze landen betekent altijd opvang in onmenselijke detentiecentra. Polman noemt ze ‘verdwijngaten’ en ‘opbergplekken’, plaatsen waar mensen ophouden mens te zijn. Volgens Polman is een gemiddeld verblijf in zo’n opvangkamp inmiddels al tot zeventien jaar opgelopen. Het moge duidelijk zijn, de auteur gelooft niet in de alom toegejuichte opvang in de regio, tenminste niet zolang daar massaal mensenrechten worden geschonden.

Recensie door Leo De Haas

Niet minder maar meer vluchtelingen in de regio opvangen - Gert Jan Geling

Weinig ideeën leiden tot zulke felle reacties in het debat over vluchtelingen en migratie als het idee van ‘opvang in de regio’ (dit betekent: in de buurlanden van het land van herkomst van de vluchtelingen). Dit concept wordt al jaren aangedragen als de enige mogelijke oplossing door diegene die hier in Europa eigenlijk geen vluchtelingen willen, en wordt tegelijkertijd al jarenlang fel bekritiseerd door diegene die van mening zijn dat we vluchtelingen massaal hierheen zouden moeten halen.

Refuge - Alexander Betts & Paul Collier

Vanwege de zogeheten ‘vluchtelingencrisis’ sinds 2015 staat het vluchtelingenvraagstuk vandaag meer dan ooit op de agenda. Zowel van politici, als van beleidsmakers en ook in het publieke debat. De Europese Unie spant zich op dit moment in om een volgende crisis te voorkomen, en is daarom aan de slag gegaan met het sluiten van deals over migratie met landen om Europa heen, evenals met het opnemen van vluchtelingen die nu nog in kampen leven in Afrika. Recensie door Gert Jan Geling