Europees socialisme compleet van het padje af - Hilde Vautmans

Europees socialisme compleet van het padje af - Hilde Vautmans

Wie wil weten hoe slecht het met het Europees socialisme gaat, had vorige dinsdag gewoon naar Kathleen van Brempt moeten luisteren. Ze verweten Guy Verhofstadt een “gortige deal" gesloten te hebben met de christen-democraten van de Europese Volkspartij (EVP).

Wat stond er dan in die "gortige deal"? Dat Europa grondig hervormd moet worden via een conventie. Dat het klimaatakkoord van Parijs contentieus moet uitgevoerd worden. Dat er in tijden van Trump en Poetin dringend voortgang moet gemaakt worden met de Europese Defensie Unie. Dat de Europese grens- en kustwacht moet worden uitgebreid. En oh ja, dat de eurozone moet hervormd worden zodat de Europese economie niet gesplitst raakt in een noordflank die het goed doet en een steeds armer wordend Zuid-Europa. Ziedaar, het coalitieakkoord dat de socialisten “gortig” vonden.

Dit Rooms-blauw akkoord dat Guy Verhofstadt met verve onderhandelde, is meteen gedeeld met de pers en op sociale media zodra het bezegeld was. Het is niet minder dan een doorstart voor een nieuwe pro-Europese coalitie in het Europees Parlement. Want de vorige coalitie is opgeblazen door ... de socialisten. Zij hebben -zonder aanwijsbare reden - besloten om in oppositie te gaan. Kathleen Van Brempt als vicevoorzitter van de socialistische fractie beweert nu dat Guy Verhofstadt “al zijn principes opzij heeft geschoven”. Maar waarom eigenlijk? Omdat de liberalen een akkoord hebben gesloten met de christendemocraten waarmee de socialisten zelf decennia lang de Europese politiek hebben gedomineerd?

Ik durf stellen dat Guy Verhofstadt met dit akkoord meer zal doen vooruitgaan dan velen in hun politieke carrière. Ik heb echt de indruk dat niet alleen Kathleen Van Brempt te pissig reageerde, maar dat ook de rest van het Europees socialisme de weg kwijt is. Is het nu plots de fout van Guy Verhofstadt dat de socialisten al decennia lang aan het handje van de christendemocraten lopen? Dat ze al jaren aan de knoppen zitten van het Europees armoedebeleid en tewerkstellingsbeleid zonder de minste vooruitgang te boeken?

Waar de socialisten gisteren wel bijzonder werklustig in waren, was het ronselen van stemmen bij extreemrechts om Guy Verhofstadt af te zetten als brexit-onderhandelaar. Dat is het Europees socialisme vandaag. ‘Neen’ aan een rooms-blauw akkoord om Europa sterker en efficiënter te maken. ‘Foei’ voor Verhofstadt die inging op de vraag tot gesprek van de linkse vijfsterrenbeweging, ze los te weken uit het eurosceptische kamp en aansluiting te doen vinden bij de pro-Europeanen. Maar ‘ja’ een persoonlijke wraakoefening tegen één man en dat met steun van het xenofobe Lega Nord en het ronduit racistische Front National. Ik vraag me af wie hier het Europese project beschadigt.

Het Europees socialisme anno 2017 is een roestig en inefficiënt machtsblok dat zichzelf aan de kant heeft gemanoeuvreerd om vervolgens als een wesp gestoken te reageren wanneer anderen haar effectief links laten liggen. Een vrijblijvende tip: misschien wat minder obsessies over Guy Verhofstadt aan de dag leggen en beginnen met een grondige introspectie. Want Trump en Farage hebben jullie rol als verdedigers van de kleine man met verve overgenomen. Wij willen daar tegen vechten met een pro-Europees hervormingsproject. Waar staan jullie?


Hilde Vautmans

De auteur is Europees parlementslid

Dit opiniestuk verscheen eerst op Newsmonkey

Print Friendly and PDF
En Amont du Fleuve - Marion Hänsel

En Amont du Fleuve - Marion Hänsel

Quid nunc? - Gerolf Annemans

Quid nunc? - Gerolf Annemans