Teksten

Op gezondheid staat geen prijs! - Geert Messiaen

Op gezondheid staat geen prijs! - Geert Messiaen

In Het Laatste Nieuws van zaterdag, 18 maart, pleit gezondheidseconoom Lieven Annemans voor het invoeren van een maximumprijs voor behandelingen: om de gezondheidsprijs betaalbaar te houden, zou één jaar extra leven slechts 40.000 € mogen kosten. Als liberaal mutualist kan ik in zulke gedachtegang nooit inkomen. Het plakken van een prijs op een mensenleven druist volledig in tegen de solidariteitsgedachte die het fundament is van onze ziekteverzekering. Gezondheid is geen koopwaar en de mens geen product, een stelling die enkele jaren geleden trouwens ook bevestigd werd door de internationale vereniging van ziekenfondsen, AIM.

Als organisatie die mee betrokken is bij het beheer van de ziekteverzekering, zijn we er ons wel degelijk van bewust dat de budgetten niet oneindig zijn. Uitzichtloze behandelingen en nutteloze onderzoeken, zeker in de laatste levensfase, dienen vermeden en desnoods gesanctioneerd te worden, in de schoot van het RIZIV wordt daar terdege werk van gemaakt. Ook de op stapel staande hervorming van de ziekenhuissector moet de gezondheidszorg efficiënter maken. De opeenvolgende regeringen nemen al meer dan twintig jaar maatregelen om de geneesmiddelenprijs omlaag te krijgen, o.m. via het voorschrijven van generische geneesmiddelen.

Uiteraard heeft Lieven Annemans een punt wanneer hij stelt dat we niet zomaar moeten meegaan in de soms exuberante prijzen die de farma-industrie vraagt voor bepaalde innoverende geneesmiddelen. Maar het zetten van een prijs op een mensenleven, uitgaande van een puur economische theorie, is een regelrechte kaakslag, in de eerste plaats voor de patiënt en zijn familieleden, maar ook voor al degenen die de afbrokkelende solidariteit in onze samenleving een duidelijk halt willen toeroepen.

Het laatste wat we van een academicus als Lieven Annemans mogen verwachten is wel dat hij populistische standpunten overneemt, zelfs niet in een wetenschappelijke verpakking. Het excuus dat landen als Nederland en Groot-Brittannië dat ook doen, is trouwens een zwak argument.

We blijven dan ook bij ons standpunt: niet de gezondheidszorg kost veel, maar de mens is kostbaar!


Geert Messiaen

De auteur is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Geert Messiaen schreef de boeken ‘Gezondheid is geen koopwaar: manifest van een liberaal mutualist’ (2009), ‘Uitdagingen in de gezondheidssector in de 21ste eeuw’ (2012), ‘Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde’ (2013), ‘Op uw gezondheid’ (2015), ‘Gezondheidszorg – een snelweg met kruispunten’ (2016).

Links

mailto:Geert.Messiaen@lm.be

Print Friendly and PDF
Pleidooi voor de opkomstplicht - Wim Geluykens

Pleidooi voor de opkomstplicht - Wim Geluykens

De verhouding van staat en religie - Dirk van der Blom

De verhouding van staat en religie - Dirk van der Blom