Etienne Vermeersch op boekpresentatie in Gent

De Nederlandse uitgeverij ‘De Blauwe Tijger’ presenteert op donderdag 11 mei om 20 uur Eddy Daniels met De kwestie M en Pierre Buyle met De Gifmenger. Beide auteurs maken zich zorgen over het falen van de multiculturele samenleving. Ze worden ingeleid door Wim Van Rooy, auteur van de bestseller Waarover men niet spreekt en besproken door Etienne Vermeersch. Dit vindt plaats in Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56 te Gent. Inschrijven kan op onderstaand webadres.

Nadat de jonge Nederlandse uitgeverij het boek van Wim van Rooy oppikte, Waarover men niet spreekt, lanceert zij opnieuw twee Vlaamse auteurs – Pierre Buyle en Eddy Daniels – die zich zorgen maken over het falen van de multiculturele samenleving. Zij worden ingeleid door prof. em. Etienne Vermeersch, ongetwijfeld de meest invloedrijke intellectueel van dit land.

Het boek Waarover men niet spreekt vond geen uitgever in Vlaanderen, of liever: het werd wegens ‘te gevaarlijk’ geweigerd door de gevestigde uitgeverijen. Toen één moedige (Karl Drabbe bij Pelckmans) het toch wilde publiceren, werd hij prompt ontslagen. Het boek (645 blz) verscheen dan bij De Blauwe Tijger en is nu al aan zijn vijfde druk toe, in totaal ruim meer dan tienduizend exemplaren.

Ook andere Vlaamse auteurs lijden onder de feitelijke censuur in het Vlaamse uitgeverswereldje, en vonden de weg naar deze Nederlandse nieuwkomer met zijn snel groeiend fonds.

De Bron-redacteur Eddy A. M. Daniels, gewezen hoofdredacteur Intermediair en laureet van de Skepp-prijs 'De Zesde Vijs' in 2000, ooit begonnen bij Veto-Leuven, schreef een essay (432 blz), De kwestie M. Een gekaapte godsdienst, gebaseerd op een nauwgezette lezing van de Arabische aḥadīth. Daarin maakt hij de westerse lezer vertrouwd met wat de Korangeleerden en imāms intern denken over het ontstaan van hun religie, maar niet willen dat de dhimmi’s of kafirs en zelfs hun eigen gelovigen weten. Op die manier legt hij de kern bloot van het salafisme en jīhadisme en de reden waarom zij zich zo gemakkelijk schuil kunnen houden in de volksislām van Allāh als ar-Rahim ar-Rahman, de Barmhartige Erbarmer. Dat is een islām van nederigheid, solidariteit, deemoed, eerbied voor de familie, eerlijkheid, ondergeschiktheid van het materiële aan het spirituele. Die werd in Medina omgebogen van een vredesbeweging naar een oorlogsbeweging. Daniels pleit ervoor om weer aan te knopen bij die volksislām en zo met de islāmitische beschaving ook de Europese beschaving uit haar impasse te redden.

Pierre Charles Buyle schreef een roman (520 blz), De Gifmenger, over een zwaarmoedige man in Mekka die stemmen in zijn hoofd hoort met een boodschap vol dreiging en verdoemenis. Hij duldt geen tegenspraak en komt in botsing met het bestuur van zijn stad, die in een tolerant veelgodendom leeft. Daarom vlucht hij naar Medina, waar zijn obsessies toenemen en hij in scherpe confrontatie komt met de joden in die stad, die weigeren hem als profeet te erkennen. Hij krijgt de politieke macht in handen, wordt steeds fanatieker en zet de vervolging in tegen andersdenkenden. Buyle beschrijft in een epische avonturenroman de noodlottige ontwikkeling van wat in aanvang een ietwat naïeve maar fidele kerel was, tot een op wraak beluste tiran. Het verhaal wordt doorweven met kritische, soms bijtende beschouwingen over het verschijnsel religie.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de eerste presentatie van beide boeken op 11 mei 2017 om 20u in zaal Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, Gent. Parking Ramen of Sint Michiels. Gratis toegang en verre de l'amitié aangeboden na de lezing

http://elfmei.eventbrite.nl

Print Friendly and PDF
De Duitse Oorlog - Nicholas Stargardt

De Duitse Oorlog - Nicholas Stargardt

A United Kingdom - Amma Asante

A United Kingdom - Amma Asante