Liberales en het jaar van de vrouw - Claude Nijs

Liberales en het jaar van de vrouw - Claude Nijs

Het nieuwe werkjaar van Liberales werd naar traditie geopend met een bijzondere lezing. Na de eerdere lezingenreeksen rond het werk van Karl Popper en John Rawls, herinnert Liberales momenteel aan dat van John Stuart Mill. Liberales doet dit in de overtuiging dat de ideeën van deze mensen tot op heden nog uiterst relevant zijn.

Wie vorig jaar de aftrap van de Mill-lezingen heeft meegemaakt, kan getuigen van de gepassioneerde en inspirerende toespraak van Nick Clegg, Brits politicus en voormalig vice-premier in de regering Cameron en voormalig leider van de Liberal Democrats. De opmerking werd na de eerste Mill-lezing meermaals gemaakt dat het niet voor de hand zou liggen om een even charismatische en inspirerende spreker te strikken voor de tweede lezing.

Voor onze prominente lezingen wilden we allerminst aan kwaliteit inboeten, en meerdere mogelijke sprekers werden genoemd om de tweede lezing te geven. Maar we waren het erover eens dat we de kandidaat in feite niet ver moesten gaan zoeken. Als voorzitter van Liberales, ben ik trots dat kernlid Assita Kanko bereid was om die taak op zich te nemen.

Assita werd ingeleid door Dirk Verhofstadt. Dirk publiceerde in 2006 De Derde Feministische Golf. Dirk heeft in talrijke andere teksten, opinies en optredens in de media, gepleit voor de emancipatie van de vrouw en hij zal dat uiteraard ook blijven doen, emancipatie ligt immers vervat in liberalisme.

Liberalen hebben het graag over gelijke kansen, maar hoewel politici en beleidsmakers inspanningen doen om te zorgen dat er gelijke of meer gelijke kansen zijn, stellen we in de realiteit vast dat zij die het maken, zij die de schijnwerpers halen, meestal blanke mannen zijn. Assita houdt ons een spiegel voor, zij houdt een spiegel voor aan zowel zij die zich verstoppen achter excuses dat er weinig of geen kansen zijn, maar zij houdt ook een spiegel voor aan zij die geen kansen geven aan mensen omdat ze ‘anders’, ‘vreemd’ zijn.

Assita is een radicale liberaal en zij verstopt zich dus niet achter één of ander kenmerk dat haar misschien ‘anders’ maakt. Als radicale liberaal trok ze meerdere keren haar stoute schoenen aan, nam ze het op voor anderen en voor zichzelf, maakte ze aanspraak op een volwaardige erkenning op plaatsen waar ze die niet had of er niet van verzekerd was.

Zo kwam ze ook een aantal jaar terug aankloppen bij Liberales. Dat Assita ambitie heeft, en een enorm doorzettingsvermogen, daar kon je toen en vandaag niet naast kijken. Ondertussen heeft Assita een opmerkelijk succesvol parcours afgelegd en legt ze gewicht in de schaal voor feminisme én liberalisme. Ik wens Assita nog veel succes in haar verdere strijd, en ik hoop en doe een oproep dat er nog veel Assita’s mogen opstaan.

Voor Liberales zal dit academiejaar in het teken staan van de vrouw. Wereldwijd worden vrouwen nog steeds onderdrukt. De strijd voor vrouwenrechten, zoals destijds gevoerd door John Stuart Mill, moet voortgezet worden. Op onze volgende activiteit op 15 november – in samenwerking met het Liberaal Archief – zal Alexander De Croo zijn boek De eeuw van de vrouw voorstellen. En in het voorjaar van 2019 herdenken we het feit dat John Stuart Mill, geïnspireerd door zijn levenspartner Harriet Taylor, zijn ophefmakende boek The Subjection of Women schreef. Naar aanleiding hiervan verschijnt ook een nieuw boek onder redactie van Dirk Verhofstadt waarover we u verder op de hoogte zullen houden.

Lees en verspreidt alvast onze nieuwsbrieven. We gaan er weer 365 dagen tegenaan.

 

Claude Nijs

Voorzitter Liberales

Print Friendly and PDF
The Bookshop - Isabel Coixet

The Bookshop - Isabel Coixet

U bent ziek in uw hoofd mijnheer - Sara De Mulder

U bent ziek in uw hoofd mijnheer - Sara De Mulder