In memoriam Guy Schrans (1937-2018)

In memoriam Guy Schrans (1937-2018)

Met droefheid meldt Liberales u het overlijden van em. prof. dr. Guy Schrans.

Guy Schrans studeerde rechten aan de Gentse universiteit en aan de Harvard University. Hij was advocaat, hoogleraar handels- en financieel recht aan de universiteit van Gent en assessor bij de Raad van State.

Gedurende een korte periode (van april 1977 tot december 1978) was Guy Schrans volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo. Van 1970 tot 1984 zetelde hij in de Gentse gemeenteraad. Hij zal ook herinnerd worden als de oprichter van PRAGMA, een politieke denktank waarin gediscussieerd werd over de toekomst van het liberalisme.

Guy Schrans was een getalenteerd spreker die zijn toehoorders kon enthousiasmeren, zowel tijdens zijn cursussen als op diverse politieke fora. Als Gents politicus stond hij destijds aan de start van een veelbelovende carrière. Maar Guy Schrans koos uiteindelijk voor een leven buiten de actieve politiek.

Van 1999 tot 2017 was hij secretaris van de raad van bestuur van het Liberaal Archief, een functie die hij om gezondheidsredenen neerlegde. Hij was evenwel nog steeds lid van de algemene vergadering.

Na zijn emeritaat legde hij zich toe op het schrijven, vooral over zijn geboortestad Gent en over onderwerpen als de vrijmetselarij en het liberalisme. Zijn boeken – vaak met de steun van het Liberaal Archief uitgegeven – tonen zijn passie voor lokale geschiedenis, maar ook zijn parate feitenkennis en eruditie. Als voornaamste titels onthouden we Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw en Tussen burgerpak en blauwe kiel. Sociaal-liberalen te Gent 1789-1914, twee boeken die van blijvend belang zullen zijn voor het bestuderen van de Gentse (liberale) geschiedenis.

Guy Schrans overleed op dinsdag 27 maart 2018. Zijn begrafenis heeft plaats op woensdag 4 april 2018 om 11 uur in de Protestantse Kerk, hoek Brabantdam en St.-Kristoffelstraat te Gent.

Print Friendly and PDF
Ik, de ander - Imre Kertész

Ik, de ander - Imre Kertész

Een besnijdenis-light bestaat niet - Assita Kanko

Een besnijdenis-light bestaat niet - Assita Kanko