Teksten

Afsluiting van een werkjaar - Claude Nijs

Afsluiting van een werkjaar - Claude Nijs

Met deze nieuwsbrief sluit Liberales het werkjaar 2017-2018 af. We danken al onze sympathisanten, recensenten, opiniemakers en lezers. Mijn bijzondere dank gaat naar het Liberaal Archief voor hun medewerking en de mogelijkheid die Liberales krijgt om van hun faciliteiten gebruik te maken. Het Liberaal Archief heeft dit jaar ook haar naam gewijzigd naar 'Het Liberaal Archief/Liberas', met als onderschrift 'het Centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen'. Neem zeker eens een kijkje op hun vernieuwde website https://www.liberas.eu.

Het Liberales-werkjaar 2017-2018 werd aangevat met een nieuwe lezingenreeks. Na de vijfjarige voordrachten over de filosofen Karl Popper en John Rawls, plaatsen we dit jaar en de komende jaren het gedachtegoed van de Britse filosoof John Stuart Mill centraal. Deze lezingenreeksen hebben tot doel ideeën te verspreiden die een liberale samenleving ondersteunen. De eerste Mill-lezing werd een zeer opgemerkte lezing door Nick Clegg, de voormalige leider van de LibDems en voormalige vicepremier van Groot-Brittannië, die de toehoorders wist te prikkelen en te enthousiasmeren over Mills gedachtegoed.

Een wereldberoemde vrouw met opgeheven fakkel, Miss Liberty, siert de cover van het op 9 november voorgestelde boek De geschiedenis van het liberalisme van Dirk Verhofstadt. Dirk beschrijft ook hoe zeer het liberalisme vandaag weer onder druk staat en formuleert twaalf ideologische strijdpunten voor de toekomst.

De prijs voor het Liberales Boek 2017 werd uitgereikt aan de VRT-journalist Majd Khalifeh voor zijn autobiografie Herboren. Majd Khalifeh ontwikkelde zijn talenten en gaf zichzelf vanuit een uitzichtloze situatie opnieuw een toekomst, en wijst daarbij zelf uitdrukkelijk op het belang van taal om te kunnen integreren. Nederlands leren was een van de vele obstakels die hij moest overwinnen. Wie zijn speech op de huldigingsavond heeft meegemaakt, kan beamen dat hij daar met verve is in geslaagd. Ook uit zijn interview met Liberales-kernlid Koert Van Espen maakte indruk op het publiek.

Op 8 maart kwam er heel wat volk luisteren naar de voorstelling van het boek In Naam van God van Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt. Zij tonen aan de vele terreuraanslagen van de voorbije jaren moeten beschouwd worden als vormen van theoterrorisme. De gehoorzaamheid van Abraham aan God om zijn zoon te doden vormt daar de kern van, en dat zowel in het Jodendom, het christendom als de islam.

Op 13 maart brachten we de voorstelling van het boek Wat zoudt ge zonder ’t vrouwvolk zijn? van Monika Triest over de geschiedenis van het feminisme in België en over de betekenis ervan in #Metoo-tijden? Monika ging in gescprek met politica Annemie Neyts en het gesprek werd deskundig gemodereerd door Liberales-kernlid Sara De Mulder.

Het debat over Mei ’68 met Johan Sanctorum, Bart Caron en Dirk Verhofstadt sluit het werkjaar af.

Ik wil u nu al uitnodigen voor de tweede tweede Mill-lezing die zal gehouden worden door Assita Kanko. Assita is Liberales-kernlid sinds 2012, maar ze is natuurlijk zoveel meer. Dit werkjaar richtte ze een nieuw politiek forum op genaamd 'Polin' waarmee ze vrouwen in de politiek wil samenbrengen die elkaar willen steunen en adviseren met als doel de politieke activiteitsgraad en de invloed van vrouwen te vergroten.

Daarbij aansluitend wil ik hier ook een oproep doen naar liberaal geïnspireerde vrouwen en mannen. Het liberalisme en Liberales hebben jullie nodig. Regelmatig komen er opmerkingen over de afwezigheid van een vrouwenstem in het debat. Liberales is en wil geen mannenbastion zijn. Daarom doen we een warme oproep voor geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen als kernlid. Test uw overeenstemming met onze visie op http://www.liberales.be/test/ en stel u kandidaat via info@liberales.be. We hebben immers nieuwe kernleden, ‘Misses & Misters Liberty’ nodig om de fakkel door te geven.

 

Claude Nijs

Voorzitter van Liberales

Print Friendly and PDF
Godenslaap - Erwin Mortier

Godenslaap - Erwin Mortier

Niet juichen over Italië - Gert Jan Geling

Niet juichen over Italië - Gert Jan Geling