All tagged Aalst

Het kostuum van mijn vader - Luckas Vander Taelen

Luckas Vander Taelen weet als geen ander de emotionele snaar van de ouderliefde en de zoektocht naar zijn verleden te raken. Hij doet dat op het eerste zich wat afstandelijk, maar in feite toch heel betrokken en met veel emoties. Hij geeft ook een intrigerende inkijk in de manier van denken van het katholieke Vlaanderen in de jaren vijftig, en dat is niet zo fraai. Het kostuum van mijn vader is een hartenkreet die niemand onberoerd zal laten. Recensie door Elaine Ost.

Mijn gedacht - Luckas Vander Taelen

Luckas Vander Taelen ontpopte zich tot een van de meest scherpe opiniemakers in ons land. In krantencolumns en televisieprogramma’s levert hij gefundeerde kritiek op de oude politieke cultuur, de schuldige medeplichtigheid van links over de negatieve impact van de islam, de kortzichtigheid op het vlak van mobiliteit, de mismeestering van ons leefmilieu, het gebrek aan ‘decency’ van burgemeesters en het ingewikkeld communautair kluwen dat zijn toppunt vindt in de Brusselse politiek. Recensie door Dirk Verhofstadt.