All tagged Christendom

Koningen, Kruisvaarders & Kaliefen - Brian Katlos

Met de terreurdaden van Islamitische Staat lijkt er opnieuw een jihad bezig in het Midden-Oosten, en dan valt al snel de vergelijking met wat zowat duizend jaar geleden gebeurde tijdens de kruistochten. Ook toen leek er een onverbiddelijke strijd bezig tussen christenen, joden en moslims. Maar was dat religieus geweld van die periode wel zo belangrijk als we tegenwoordig willen geloven? Brian Catlos schreef er een lijvig boek over waarin hij terugkeert naar de elfde eeuw. Recensie door Dirk Verhofstadt.

De christelijke wortels van het liberale denken - Gert Jan Geling

In liberale kring roept de stelling dat onze cultuur christelijk is nogal eens wat weerstand op. Natuurlijk, niet alleen het christendom heeft Europa gevormd. De Grieks-Romeinse cultuur heeft net zo goed hier een uiterst belangrijke rol bij gespeeld, net als pre-christelijke heidense religies. En zo zijn er vele andere invloeden geweest die Europa tot Europa gemaakt hebben. Maar dat alles neemt niet weg dat eeuwen van christendom cruciaal geweest zijn voor de totstandkoming van Europa.