All tagged Donald Trump

Verzet en rede in tijden van nepnieuws - Susan Neiman

Moeten we pessimist worden en ons bij deze gang van zaken neerleggen? Niet volgens de auteur. Maar, we mogen niet de fout maken alles te willen weerleggen enkel met de rede. Want voor veel mensen en zelfs heel wat denkers, is de rede (het harde, droge, wetenschappelijk argument) het wapen om bestaande machtsverhoudingen of eigenbelang te beschermen. Wij moeten vooral meer inzetten op waarden en idealen. En ons vooral niet laten afschrikken door de klassieke dooddoeners. Recensie door Mark Bienstman.

Over tirannie - Timothy Snyder

Staat de liberale democratie op imploderen? Timothy Snyder (1969) antwoordt met een oorverscheurend luid ja. De verkiezing van Donald Trump tot president van het machtigste land ter wereld was daar volgens hem een glashelder bewijs van. Hoe was het immers in hemelsnaam mogelijk dat de kiezers iemand naar het Witte Huis hadden gestuurd die een stroom van leugens en verzinsels als de enige echte waarheid had voorgesteld? Snyder waarschuwt: ‘Wie afstand doet van de feiten, doet afstand van de vrijheid.’

Geschiedenis van de Verenigde Staten - Frans Verhagen

Verhagen voert de grote maatschappelijke tegenstellingen in Amerika terug op de founding fathers Jefferson en Hamilton. Thomas Jefferson, de derde president en hoofdopsteller van de grondwet, wilde de macht delegeren naar de staten, hoe democratischer hoe beter want hij was bang voor tirannie. Hij wilde ook een kleine overheid, grote persoonlijke vrijheid voor de burgers en een politiek systeem van zelfstandig denkende individuen. Bovendien zag hij Amerika als een uitgesproken landbouwnatie. Recensie door Leo De Haes.