All tagged Jodendom

Nietzsche contra Wagner - Friedrich Nietzsche

Omwille van hun vermeende gemeenschappelijke band met het nazisme, is het boek Nietzsche contra Wagner van uitzonderlijk belang. Hierin neemt de filosoof definitief afstand van zijn vroegere vriend en inspirator. In een tekst van nauwelijks 25 bladzijden, vooraf gegaan door een inleiding en aangevuld met enkele naschriften, verbrijzelt Nietzsche volkomen en onverbiddellijk het onderwerp van zijn vroegere adoratie. De aanbidders van Wagner zullen dit boek met afgrijzen lezen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

De joden, de wereld en het geld - Jacques Attali

Voor de enen zijn ze het uitverkoren volk, voor de anderen zijn ze de moordenaars van God. De joden hebben in de loop van de geschiedenis niemand onverschillig gelaten. Reeds vanaf het prille begin waren ze het voorwerp van vooroordelen, minachting, jaloezie en xenofobie. Daarin speelde geld een bijzondere rol. In tegenstelling tot andere godsdiensten die hun gelovigen niet toestonden rente uit geldleningen te winnen was dat voor de joden wel toegestaan.

Land van belofte - Joseph Pearce

De voorouders van Pearce raakten verstrikt in de dodelijke antisemitische spinnenweefsels van de voorbije twee eeuwen. De auteur vernam pas op zijn veertiende dat zijn vader geen Brit was maar een Duitser van Joodse afkomst, die een jaar voor het uitbreken van de oorlog naar Engeland vluchtte en er een andere naam en identiteit aannam. Zijn vader Werner was in 1938, kort voor de beruchte Kristallnacht naar Engeland geëmigreerd. Tien jaar later trouwde hij met een Vlaams meisje en had zijn naam omgezet in Pearce. Joseph Pearce schreef een aangrijpende familiekroniek. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Schemerland - Piet De Moor

‘Het verlies van de joden kan niet worden goedgemaakt (…) ze waren immers de overbrengers van de ideeën in Europa, ze legden de banden tussen de Europese landen, ze waren de vertalers van de Europese cultuur’. Het is dé cruciale sleutelzin in het boek van Piet de Moor. De nazi’s vermoordden massaal de joden en vernietigden hiermee een belangrijk en vruchtbaar onderdeel van de Europese cultuur. Het komt er nu op aan de enkele nog levende joodse ‘stemmen uit Midden-Europa’ zoals György Konrad te beluisteren. Recensie door Dirk Verhofstadt.