Jongensbesnijdenis een schrijnend taboe - Rik Remmery

Jongensbesnijdenis een schrijnend taboe - Rik Remmery

Reeds jaren trek ik mij het lot aan van meisjes die besneden worden; onder andere via de Facebook pagina “LAURA”.  

Tijdens de opzoeking en de strijd tegen de meisjes besnijdenissen, ondervond ik dat er zich een ander groot onrecht stelde waar niemand naar omkeek. De besnijdenissen van jongetjes. In ons land gaat het over meer dan twintigduizend jongentjes per jaar en geen haan die ernaar kraait. Wereldwijd gaat het zelfs over een hallucinante 13 miljoen kindjes. Toch gaat het ook hier om puur kindermishandeling en genitale verminking van baby’s en kinderen.

GAMS (Groep voor de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) bevestigd dat jongensbesnijdens inderdaad een groot probleem is maar dat daarrond veel taboes heersen.

Mocht u of ik mijn hond de oren bijsnijden, dan zou het juridisch proces dat en de publieke woede die hierop volgt, niet te overzien zijn. Maar een kind verwonden en verminken, dat kan allemaal in naam van traditie en/of geloof!

Ik ben een zeer grote voorstander van de vrijheid van godsdienst, frons mijn wenkbrauwen als er dierenleed moet bij te pas komen en kom in opstand als er kindermishandeling of verminking moet dienen om dit geloof te belijden.

Ook ben ik van mening dat  ouders noch godsdienst een inbreuk kunnen plegen op de integriteit van het lichaam van een kind, niet van een meisje, niet van een jongen.

Een besnijdenis op een kind of andere minderjarige kan dus nooit uitgevoerd worden, tenzij omwille van gestaafde medische redenen (ongeveer 1% van de gevallen).

Bij opzoekingen kon ik vaststellen dat zelfs de raad van Europa mij bijtrad:

“Besnijdenis van jongens is een “aantasting van de fysieke integriteit van kinderen”. Dat stelt de Raad van Europa in een ruim aangenomen resolutie. Het roept lidstaten op wetten te maken waarin staat dat zulke gebruiken niet worden uitgevoerd voordat een kind oud genoeg is om erover mee te praten.” https://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/03/raad-van-europa-vindt-rituele-besnijdenis-mishandeling-morele-betekenis-a1431025

Maar wat zegt ons strafwetboek hierover? Art 409 van SWB zegt;

“Hij die eender welke vorm van verminking van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, met of zonder haar toestemming, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie jaar tot vijf jaar.

De poging wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar.”

De vermelding “van het vrouwelijk geslacht” is discriminatie in haar zuiverste vorm en in strijd met de gendergelijkheid.

Ik heb gesprekken gehad met heel veel politici die eerst zeer weigerachtig stonden tegen een discussie over dit onderwerp. Er heerst een zwaar onderschat maar ontzettend groot taboe rond de besnijdenis van jongens. Na een discussie ten gronde kan men echter niet anders dan besluiten dat deze vorm van verminking evengoed inhumaan is, niet meer van deze tijd. Wat meteen ook impliceert dat er iets aan gedaan moet worden. Alleen wil geen enkele partij hierin het voortouw nemen. Politiek wordt echter niet bepaald door politici maar door het volk, het is dan ook onze morele plicht ruchtbaarheid te geven aan deze schrijnende vorm van onrecht tegen de lichamelijke integriteit van onmondige kinderen.

Rechtspraken in de ons omliggende landen gaan allemaal in tegen de besnijdenissen. Er zijn verlichte joden die ook tegen besnijden zijn, ook gematigde moslims willen hiervan afstappen….

Het kan niet anders. Eender welke vorm van besnijdenis, gaat in tegen de mensenrechten, tegen de kinderrechten en tegen de grondwet.

In België hebben we nog een hele weg te gaan. In tegenstelling tot Nederland waar men deze financiële tussenkomst reeds jaren heeft afgeschaft, worden besnijdenissen door het RIZIV terugbetaald.

De onderliggend reden begrijp ik wel, namelijk de vrees dat het anders in een achterkamertje gebeurt, in onhygiënische omstandigheden.

Men kan echter onmogelijk als staat een ingreep terugbetalen, die indruist tegen de door ons geratificeerde Rechten van de Mens en de grondwet. Dit is de misdaad vergoelijken!

Ik wil niet betalen voor de verminking van kinderen, ook niet als het jongens zijn, daarvoor dient belastinggeld niet. Besnijdenis faciliteren behoort al zeker niet tot de kerntaken van een liberaal democratische overheid.

Er bestaan theorieën als zouden besnijdenissen een voordeel bieden  bij het beperken van soa’s en/of HIV. Natuurlijk zijn dat verzinsels want baby’s en kleuters zijn helemaal niet seksueel actief  en dus gaat die theorie ook niet op.

Opkomen tegen FGM (meisjes besnijdenissen) is in dit land vrij gemakkelijk. Je krijgt van alle kanten lof toe gezwaaid, bent een idealist! Maar dit is een open deur intrappen.

Het vraagt echter moed om op te komen tegen jongensbesnijdenissen. Je krijgt tegenkanting en verwijten, nauwelijks (politieke) steun en als die er al is dan enkel achter de schermen.

Nochtans zijn die kinderen even onschuldig, hebben zij niets misdaan, hebben zij ook recht op bescherming.

Kortom ik wil duidelijk maken dat, net als vrouwenbesnijdenis, het besnijden van jongens niet klopt. Het is niet juist dat kinderen tegen hun wil verminkt worden.

Ik heb niets tegen besnijdenissen op zich, maar dan wel op volwassen leeftijd, na een beslissing die werd genomen in volle besef en op basis van een vrijwillige keuze, niet op onschuldige weerloze kinderen.

Rik Remmery

 

Print Friendly and PDF
Verbied geen aparte rookruimtes, maar gebied ze

Verbied geen aparte rookruimtes, maar gebied ze

Ecomodernisme voor beginners Deel III - Thomas Rotthier

Ecomodernisme voor beginners Deel III - Thomas Rotthier