All tagged Nederland

De canon van het sociaal-liberalisme - Coen Brummer en Daniël Boomsma

En dat lijkt doorheen 175 jaar politieke Nederlandse en liberale geschiedenis wel een constante: vooruitstrevende figuren ijverden voor hun idealen, konden die (ten dele) realiseren, werden meer behoudsgezind waarna zij terug werden wakker geschud door een nieuwe generatie progressieve liberalen. Deze tweestrijd komt in het boek mooi naar voren rond thema’s als de kieswet, anticonceptie of de sociale wetgeving in ruime zin. Recensie door Peter Laroy

Landbouwers vs. klimaatmaatregelen een onbegrijpelijke paradox - Sara De Mulder

Teveel stikstof in de bodem veroorzaakt het uitsterven van planten die liever een stikstofarme bodem hebben, daardoor decimeren insecten populaties, muggen uitgezonderd. Insecten die hoogst noodzakelijk zijn voor de bevruchting van zowat elk gewas dat mensen tot voedsel dient. Veeboeren liggen daar niet wakker van en daar komt dan die paradox om de hoek kijken want insecten heb je ook nodig om het voedsel te kweken dat dieren eten.

Thorbecke wil het! – Remieg Aerts

Hoe liberaal was Thorbecke? Staat, rechtspraak, samenleving, economie, wetenschap, religie en cultuur waren voor hem aparte domeinen, die zich op eigen kracht moesten ontwikkelen. Bekend is zijn adagium: ‘Kunst is geen regeringszaak.’ Het wordt in Nederland nog altijd te pas en onpas in discussies geciteerd. Maar hij geloofde niet in volkssoevereiniteit. Hij was weliswaar voor direct kiesrecht, maar alleen voor mensen met kennis van zaken, voor mensen die van de hoed en de rand wisten. Recensie door Leo De Haes.

Thorbecke wil het - Remieg Aerts

De Nederlandse hoogleraar Remieg Aerts doorploegde jarenlang een uitgebreide collectie archiefmateriaal en stapels literatuur over Johan Rudolph Thorbecke. De biografie is nu een feit en voldoet ruimschoots aan de hoge verwachtingen die waren gesteld. Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman dompelt de lezer niet enkel onder in het leven, het werk en de betekenis van de Nederlandse staatsman en liberale politicus, maar verschaft ook inzicht in heel wat historische evoluties in het Nederland van de 19de eeuw. Recensie door Peter Laroy.

Lied der revolutie - Russell Shorto

In de Amerikaanse grondwet stond weliswaar ‘All men are created equal’, maar dat gold de facto alleen maar voor witte rijke mannen, niet voor vrouwen, (zwarte) slaven, indianen en armen. De enige conclusie die je uit dit prachtige Lied der revolutie kunt trekken is dan ook dat de problemen die George Washington en zijn opvolgers, door een kippige kijk op het begrip ‘vrijheid’, destijds niet hebben opgelost tot van vandaag in de Verenigde Staten blijven voortwoekeren. Recensie door Leo De Haes.

Wereldrijk voor een dag - Amy Chua

In Wereldrijk voor een dag beschrijft Amy Chua een reeks overeenkomsten tussen het Perzische en Romeinse imperium, de Chinese Tangdynastie, het Mongoolse, Nederlandse en Britse rijk, en de VS. Elk op zich zijn deze grootmachten er in de loop van de geschiedenis in geslaagd een groot deel van de wereld te onderwerpen of hun zienswijzen op te leggen. De meest opvallende gelijkenis was hun strategische tolerantie en hun vermogen om het talent van hun rivalen aan te trekken en in dienst te stellen van zichzelf. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Licht - André Klukhuhn

Voor Klukhuhn valt de periode van de Verlichting samen met de Gouden Eeuw van Nederland. Dat is de periode in de 17de eeuw waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een enorme bloeiperiode doormaakte op het vlak van de handel, wetenschap en kunsten. Die bloei was mogelijk door haar militaire macht, haar economische groei (mede dank zij de Verenigde Oostindische Compagnie), de technologische vooruitgang en de relatief grote mate van vrijheid en tolerantie in het land. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Verkiezingen in Nederland - Daniël Boomsma en Joost Sneller

Anders dan in 2012, toen zich een tweestrijd tussen links en rechts aftekende, lijkt er nu eerder sprake van een vierstrijd. Enerzijds zijn daar de conservatieve partijen VVD, PVV en CDA en anderzijds de progressief-liberale stroming aangevoerd door D66, dat zich lijnrecht tegenover zowel de PVV als de conservatieve partijen opstelt. Dat blijkt ook uit het verkiezingsprogramma van de sociaal-liberalen dat het belang onderstreept van een open samenleving, individuele vrijheden, de rechtsstaat en Europa.

Een woord een woord - Frank Westerman

Westerman beschrijft de manier waarop men in Nederland vroeger omging met terroristen. Men poogde ze via onderhandelingen tot ‘betere’ gedachten te brengen, tijd te winnen en ze op die manier af te matten tot ze zichzelf zouden overgeven. Het ultieme doel was toen het redden van levens. ‘Nederland was gaan geloven in de goedheid of anders de verbeterlijkheid van mensen. Daar hoorde bij dat je terroristen niet doodschoot, maar de kans gaf om tot inkeer te komen,’ schrijft de auteur. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Kwaad. Nederlanders over immigranten - Joost Niemöller

In dit interviewboek spreekt de vroegere journalist en romancier Joost Niemöller met eenendertig ‘autochtone’ Nederlanders over de doorgeschoten politieke correctheid en de malaise die zij ervaren bij de rituele lofzang op de ideologie van het multiculturalisme, bij de ‘zegeningen’ van de migratie, bij de ‘verrijking’ van de diversiteit en bij het vredevolle karakter van de islam. Dit werk is het eerste waarin men de gewone Nederlander daarover aan het woord laat. Recensie door Wim Van Rooy.