All tagged antisemitisme

Carnaval met een haakneus - David Van Turnhout

Vrije meningsuiting heeft twee kanten. Wie wil choqueren moet ook kunnen incasseren. Elke gemeenschap heeft dan ook het recht zich tegen elke vorm van belediging, discriminatie, haat of racisme te verzetten. Dat is geen beperking van onze vrijheid, maar net een bevestiging ervan. Conflicten zijn in een multiculturele samenleving onvermijdelijk. Maar dat los je niet op door de vrije meningsuiting in te perken of schetsbeelden te verbieden.

Het islamdilemma - Irshad Manji

Manji schreef The Trouble with Islam dat in het Nederlands vertaald werd naar Het Islamdilemma. De Engelstalige titel komt meer overeen met haar scherpe kritiek op moslims die zich al te vaak wentelen in een slachtofferrol tegenover het onderdrukkende Westen teneinde eigen mistoestanden toe te dekken. Het boek is een soort open brief aan de moslimgemeenschap waarin de auteur, die zelf moslima is, tot de conclusie komt dat de islam zich moet verzoenen met de verscheidenheid aan overtuigingen en ideeën in de wereld. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Over het antisemitisme van Ken Loach - Thibault Viaene

Wat wordt Ken Loach nu precies verweten? Loach, een sociaal bewogen filmmaker en notoir criticus van Israël, is een prominent lid van de Britse Labour Party en staat bekend als grote fan van Labour-voorzitter Jeremy Corbyn. Er is al maanden een controverse gaande over het vermeend endemisch antisemitisme binnen de Britse socialistische partij. Loach kantte zich tegen de socialistische Britse parlementsleden die mee opstapten in een protestbetoging tegen het antisemitisme, en vond zelfs dat ze uit de partij moesten worden gezet.

Nietzsche contra Wagner - Friedrich Nietzsche

Omwille van hun vermeende gemeenschappelijke band met het nazisme, is het boek Nietzsche contra Wagner van uitzonderlijk belang. Hierin neemt de filosoof definitief afstand van zijn vroegere vriend en inspirator. In een tekst van nauwelijks 25 bladzijden, vooraf gegaan door een inleiding en aangevuld met enkele naschriften, verbrijzelt Nietzsche volkomen en onverbiddellijk het onderwerp van zijn vroegere adoratie. De aanbidders van Wagner zullen dit boek met afgrijzen lezen. Recensie door Dirk Verhofstadt.

De joden, de wereld en het geld - Jacques Attali

Voor de enen zijn ze het uitverkoren volk, voor de anderen zijn ze de moordenaars van God. De joden hebben in de loop van de geschiedenis niemand onverschillig gelaten. Reeds vanaf het prille begin waren ze het voorwerp van vooroordelen, minachting, jaloezie en xenofobie. Daarin speelde geld een bijzondere rol. In tegenstelling tot andere godsdiensten die hun gelovigen niet toestonden rente uit geldleningen te winnen was dat voor de joden wel toegestaan.

Waarover men niet spreekt - Wim Van Rooy

Of men het nu graag hoort of niet, de islam is het probleem, aldus Wim Van Rooy. Het standpunt dat de islam niets te maken heeft met de terreuraanslagen, is onhoudbaar geworden. Steeds meer blijkt dat moslimterroristen en radicale organisaties zowel in Europa als in de rest van de wereld juist op basis van een letterlijke interpretatie van de Koran hun gruwelijke daden pleegden en plegen. In die zin kunnen we niet langer een onderscheid maken tussen een gematigde en een radicale islam. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Nacht over Europa - Ernst Piper

Er verschijnen tegenwoordig heel wat boeken over de Eerste Wereldoorlog. Een uitstekend werk is Nacht over Europavan de Duitse historicus en filosoof Ernst Piper. Hij beschrijft hoe de bevolkingen in de oorlogvoerende landen enthousiast reageerden op het uitbreken van de oorlog. Zeker in Duitsland waar nationalisten, pan-Germanen, conservatieven en antisemieten voorstander waren van een imperialistische koloniale politiek en een doorgedreven bewapening. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Land van belofte - Joseph Pearce

De voorouders van Pearce raakten verstrikt in de dodelijke antisemitische spinnenweefsels van de voorbije twee eeuwen. De auteur vernam pas op zijn veertiende dat zijn vader geen Brit was maar een Duitser van Joodse afkomst, die een jaar voor het uitbreken van de oorlog naar Engeland vluchtte en er een andere naam en identiteit aannam. Zijn vader Werner was in 1938, kort voor de beruchte Kristallnacht naar Engeland geëmigreerd. Tien jaar later trouwde hij met een Vlaams meisje en had zijn naam omgezet in Pearce. Joseph Pearce schreef een aangrijpende familiekroniek. Recensie door Dirk Verhofstadt.