All tagged openheid

Us vs. Them. The Failure of Globalism - Ian Bremmer

De kritiek op de globalisering neemt toe. Denk aan veel economen die wijzen op de groeiende kloof tussen de haves en de have-nots. Maar ook politieke analisten beginnen zich zorgen te  maken over de nefaste impact van de globalisering. Onlangs publiceerde de Amerikaanse politicoloog Ian Bremmer het boek Us vs. Them. The Failure of Globalism waarin hij een donker beeld schept over de wereldwijde effecten van de globalisering op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Recensie door Dirk Verhofstadt.