Teksten

Een boerkaverbod moet strikt nageleefd worden - Dirk Verhofstadt

Een boerkaverbod moet strikt nageleefd worden - Dirk Verhofstadt

Voor de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is het boerkaverbod ‘geen prioriteit’, en ook in Rotterdam en Utrecht lijkt men niet geneigd om een dergelijk wettelijk verbod strikt na te leven. De bestuurders van deze steden vergissen zich schromelijk. Het dragen van de boerka in onze contreien kan immers niet los gezien worden van de weerzinwekkende manier waarop vrouwen zich in orthodox islamitische landen omwille van middeleeuwse tradities volledig moeten verhullen. Een fenomeen dat nu ook in steeds meer westerse steden begint op te duiken.

De bedekking van de vrouw is in feite de consequentie van de superioriteitsgedachte van de man tegenover de vrouw. Het is het hedendaags equivalent voor de Jodenster tijdens de naziperiode. Daar zijn vier gelijkenissen. De boerka is net als de Jodenster opgedrongen door een groep die zich superieur acht dan anderen. De nazi’s vonden de ariërs superieur tegenover de Joden, vandaag denken orthodox islamitische mannen hetzelfde tegenover hun vrouwen. De boerka is het uiterlijk kenteken van die inferieure groep net zoals de gele ster dat was voor de Joden. Vrouwen mogen alleen gaan op plaatsen en tijdstippen die door de mannen worden opgelegd, net zoals de nazi’s dat deden tegenover de joden die niet op banken of trams mochten zitten en voor de avondklok binnen moesten zijn. De boerka is, in de ogen van de mannen die het opleggen, een middel om een onrein wezen af te schermen tegenover de ‘zuivere’ mannen zoals de Jodenster dat ook deed. En tenslotte, maar allicht het meest treffende, is het feit dat de boerka het individu uitwist zoals ook de ster dat deed met de Joden. Die werden onder het nazisme niet beschouwd als unieke mensen met een eigen persoonlijkheid maar als een minderwaardige groep. Hetzelfde overkomt nu vrouwen in de orthodoxe islamwereld waarvan het aangezicht wordt uitgewist.

Boerka’s zijn het hedendaags symbool van de de-individualisering. Het zijn private gevangenissen waarbij de vrouw de wereld alleen kan zien door een gaas, als ware het de tralies van een cel. Wie gelooft dat vrouwen de boerka uit vrije wil dragen is naïef, dom, of erger nog, onverschillig. Een boerkaverbod in de publieke ruimte is vanuit liberaal democratisch standpunt perfect verdedigbaar. Het gaat om het verdedigen van onze Verlichtingswaarden waarin het recht op zelfbeschikking en de gelijkheid van man en vrouw centraal staan. Daarbij is het ook volkomen legitiem om niet langer tolerant te zijn tegenover de intoleranten die onze seculiere samenleving ondermijnen en hun religieus obscurantisme willen opdringen aan anderen.  

Wie de boerka toestaat, moet goed weten dat hij of zij de kant kiest van de onderdrukker.

 

Dirk Verhofstadt

Professor Universiteit Gent en kernlid van Liberales

Print Friendly and PDF
Bohemian Rhapsody - Bryan Singer

Bohemian Rhapsody - Bryan Singer

Het is onze morele plicht om pinguïns te redden - David Van Turnhout

Het is onze morele plicht om pinguïns te redden - David Van Turnhout