Verlichting vandaag - Lezingenreeks

Verlichting vandaag - Lezingenreeks

De historische Verlichting wordt vandaag zowel verguisd als opgehemeld. Sommigen ontwaren in onze politieke zeden een Verlichtingsfundamentalisme, anderen menen dat de idealen van de Verlichting bedreigd worden. Deze lezingencyclus belicht verschillende aspecten van de Verlichting en brengt ze in verband met hedendaagse problemen en debatten. De lezingencyclus sluiten we af met een Rectorendebat dat door Em. Prof. Leo Neels in goede banen wordt geleid. Iedereen met interesse is welkom. 

Programma

4 februari 2019 Em. Prof. Ronald Commers: Europese Verlichtingstendensen in historisch perspectief

6 februari 2019  Dr. Ivan Van de Cloot: Verlichtingsidealen en economische welvaart

11 februari 2019 Prof. Herman Philipse: Verlichting over wetenschap en godsdienst

13 februari 2019 Prof. Koen Lemmens: Verlichting en mensenrechten

18 februari 2019 Dr. Tinneke Beeckman: Verlichting en vrouwenemancipatie

20 februari 2019 Prof. Patrick Loobuyck: Waartoe verplicht de Verlichting

25 februari 2019 Prof. Johan Braeckman: Verlichtingsfundamentalisme, een contradictio in terminis

27 februari 2019 Het grote Rectorendebat onder leiding van Em. Prof. Leo Neels

 

Praktisch: De lezingen starten om 19:30 uur en hebben plaats in de Stadscampus, Aula R014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. Het rectorendebat heeft plaats op hetzelfde adres maar in Aula R001.

Meer info vindt u op de webpagina van de Universiteit Antwerpen

Reserveer uw plaats bij secretariaat@humanistischverbond.be of op 03/2337032

Print Friendly and PDF
Capharnaüm - Nadine Labaki

Capharnaüm - Nadine Labaki

Uitstoot doodt - Olivier Dinet

Uitstoot doodt - Olivier Dinet