All tagged privacy

Rekeningrijden, onze privacy betaalt - Aimé Schrauwen

Maar het moet me toch even van het hart, ik ben verbaasd, verbouwereerd en geshockt. Hoe groot is de apathie ten aanzien van de privacy van de Belgische burgers?
Het voorstel inzake rekening rijden met een app is de facto niets anders dan tekenen voor de overheid als passagier in uw wagen, dit klinkt misschien ongenuanceerd maar laat mij u toch even meenemen in deze gedachtegang…door Aimé Schrauwen

Baas over eigen vinger - David Van Turnhout

In tegenstelling tot ons gezicht laten we vingerafdrukken overal achter. Vandaar ook het protest tegen een databank of camera’s met gezichtsherkenning. Die zouden de overheid toelaten ons onbewust en ongewild te observeren. Zonder te worden verdacht van een crimineel feit is dat onaanvaardbaar. Want op die manier stelt de staat zich boven de integriteit van het individu. Dat is een grove inbreuk is op het basisprincipe van een liberale rechtstaat. Dat de databank er niet komt is daarom een heel goede zaak.

Een nieuwe Tijd, een nieuw Recht - Rudi Collijs

Dit jaar viert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens haar 70ste verjaardag. In die 70 jaren is er een hobbelig en uitdagend parcours afgelegd en werd er slag geleverd op vele fronten tegelijk. En ook voor de toekomst is er (opnieuw) heel wat werk aan de winkel. Maar al sinds een aantal jaren vraagt het Rathenau Instituut, ooit in het leven geroepen door die oude, visionaire professor Rathenau, om aan deze Verklaring één belangrijk mensenrecht toe te voegen: het recht om NIET te worden gemeten, geanalyseerd of gecoacht.

Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt - Katleen Gabriels

In acht hoofdstukken bespreekt Gabriels de ethische, sociale en politieke gevolgen van de toenemende digitale verbondenheid in de onlifemaatschappij. We maken zo gretig gebruik van digitale toepassingen, dat we vergeten dat we de bedrijven, die ze vaak gratis aanbieden, eigenlijk betalen met onze data. Het opzoeken op Google, leuk vinden op Facebook en berichtjes tweeten op Twitter is voor veel mensen een aangenaam tijdbedrijf maar niet onschuldig. Alles draait om geld. Recensie door Dirk Verhofstadt.

Ethiek van de digitale media - Marcel Becker

Bepaalt de mens hoe hij omgaat met techniek of bepaalt de techniek het handelen van de mens? Dit is de vraag die Marcel Becker stelt. Het is de gekende tegenstelling tussen het instrumentalisme en het technologisch determinisme. Intuïtief zouden we opteren voor het eerste, maar de massale opkomst van de digitale media geven voeding aan de tweede visie. En dat kan problematisch zijn, want ‘technologie die de keuzes voor mensen maakt, leidt tot verzwakking van het morele besef,’ aldus Becker. Recensie door Dirk Verhofstadt.

The Circle - James Ponsoldt

Mae Holland (Emma Watson) wordt aangenomen door het machtigste IT-bedrijf ter wereld. Ze maakt snel carrière, aangemoedigd door de oprichter van de multinational, Eamon Bailey (Tom Hanks). Wanneer ze door Bailey wordt ingezet bij een revolutionair experiment, worden de grenzen van privacy en ethiek, en uiteindelijk die van haar persoonlijke vrijheid, doorbroken. Maar haar deelname aan het experiment tast gaandeweg ook het leven en de toekomst van haar vrienden en familie aan. Deze film is gebaseerd op het boek The Circle van Dave Eggers.

Democratie en privacy - Philippe De Backer

Als we vandaag van onze kinderen actieve burgers willen maken, dan zullen we ze ook moeten aanleren hoe ze kritische burgers moeten zijn op het internet. Dat betekent dat ze moeten beseffen dat wat ze over zichzelf vrijgeven op het internet en de sociale media kan gebruikt worden om hen op een specifieke manier te beïnvloeden. Enkel kritische burgers kunnen immers actieve burgers zijn. Als we het echt menen met burgerschap op school, zal omgaan met online privacy daar een onderdeel van moeten zijn.